Vacature Directeur Behandelzaken Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen

Directeur Behandelzaken Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen in Leiden

GGZ Rivierduinen

Directeur behandelzaken Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen Ursula

Leiden € 6.141 - € 10.172 per maand Directie/management 32-36 uur, management en ondersteuning

Vacature details Solliciteer

Welke uitdaging ga je aan?

Jij bent de verbindende leider en netwerker die we nodig hebben als directeur behandelzaken Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen Ursula. Gedreven door inhoud en ambitie, nieuwsgierigheid, ontwikkelingsgerichtheid en lef.


Welke uitdaging ga je aan?

Met jouw enthousiasme, visie en daadkracht ben je als geen ander in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de invulling van de strategische koers van GGZ Rivierduinen. Daarnaast sta je vanuit je inhoudelijke expertise aan de lat om zorginhoudelijke ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe werkwijzen en zorginnovaties. Dit sluit naadloos aan bij jouw ambitie om een leidende rol te vervullen in het binden en boeien van onze zorgprofessionals, het aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties met in- en externe zorgpartners en het zorgen voor beschikbaarheid van onze specialistische zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Je draagt hierdoor bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze geestelijke gezondheidszorg. Nu en in de toekomst.


Met de directeur algemene zaken vorm je een goed op elkaar ingespeeld duo en samen draag je integrale verantwoordelijkheid voor de aansturing van beide zorgfuncties. De focus van de directeur behandelzaken ligt op het behandelinhoudelijke beleid, terwijl de directeur algemene zaken zich primair richt op de bedrijfsvoering. Je rapporteert aan de raad van bestuur en maakt deel uit van het centrale overlegorgaan van GGZ Rivierduinen. Vanuit deze rol lever je een belangrijke bijdrage aan het totale concernbeleid van GGZ Rivierduinen. Je werk als directeur behandelzaken combineer je met een rol als regiebehandelaar. Uiteraard vorm je ook een team met de managers in jouw zorgfuncties. De managementteams zijn duaal samengesteld en dragen actief bij aan de verdere ontwikkeling van de zorgfuncties.
Dit doe je door:

 • samen met de raad van bestuur en je collega-directeuren verantwoordelijk te zijn voor de strategische en tactische ontwikkeling van GGZ Rivierduinen en bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van jouw zorgfunctie Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen Ursula;
 • in nauwe samenwerking met de directeur algemene zaken Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen Ursula de integrale verantwoordelijkheid te delen voor zowel het zorginhoudelijke als bedrijfsmatige functioneren van de zorgfunctie, waarbij jullie een goed op elkaar ingespeeld team vormen;
 • een aanpak te hanteren die voortdurend gericht is op het creëren van onderling vertrouwen, het bevorderen van teamspirit en het creëren van een inspirerende werkomgeving waarin prettig samenwerken centraal staat;
 • de uitdagingen aan te gaan waar we voor staan, zoals wachtlijsten, de arbeidsmarkt, veranderende wet- en regelgeving en financiële vraagstukken. Deze vragen voortdurend om de integratie van behandelinhoudelijke en bedrijfsmatige doelstellingen.

GGZ Rivierduinen werkt hard aan het bouwen en versterken van netwerken op meerdere niveaus: rondom de patiënt, in de organisatie én met alle samenwerkingspartners daar omheen. Samen met je collega-directeuren ben je voor de organisatie het gezicht naar buiten. Je bent zowel in- als extern gespreks- en sparringpartner om vorm te geven aan de uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord en de invulling die GGZ Rivierduinen hieraan geeft.


Jouw uitdaging is erop gericht om, onder andere met het directieteam, actief te zoeken naar de verbindingen tussen de verschillende onderdelen en daarmee de zorg van GGZ Rivierduinen duurzaam in te richten als antwoord op de vraagstukken van de toekomst. Actueel en belangrijk zijn de thema's die uit het IZA naar voren komen, waaronder de vraagstukken over de mentale gezondheidscentra, consultatie en digitalisering. Bovendien neem je het voortouw in organisatiebrede stuur- en projectgroepen die zich richten op diverse projectopdrachten. Hierbij ben jij degene die de koers bepaalt en leidt.


Wie ben jij?

Als directeur behandelzaken ben je een gedreven en verbindende regiebehandelaar met aanzienlijke ervaring binnen de ggz. Je hebt een brede interesse in actuele externe ontwikkelingen en hebt een visie op hoe de ggz zich toekomstbestendig zou kunnen organiseren. Wat jou onderscheidt, is je vermogen om deze visie om te zetten in beleid en concrete organisatorische stappen.


Je bent ook een enthousiasmerende leider die in staat is om mensen mee te nemen in veranderingen. Daarbij ben je daadkrachtig en besluitvaardig, wat je combineert met een prettige zakelijke benadering. Jouw toegankelijke en zichtbare aanwezigheid maakt dat mensen met jou kunnen schakelen en zaken in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Bovendien ben je een collega met een gezonde dosis humor.


Verder beschik je over een BIG-registratie als Psychiater, Klinisch Psycholoog, Verpleegkundig Specialist of GZ-psycholoog en ben je bereid te participeren in onze crisisdienst (van toepassing bij psychiaters).


Wat krijg je van GGZ Rivierduinen?

Naast een veelzijdige, uitdagende en strategische positie bij een ambitieuze organisatie bieden we je uiteraard een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Zo krijg je van ons:

 • Een fulltime dienstverband en salariëring conform CAO GGZ met een salaris passend bij de functie, alsmede een passende reis- en onkostenvergoeding;
 • Een jaarcontract conform de CAO GGZ, met de intentie dit na een jaar om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een eindejaarsuitkering 8,33% van het bruto jaarsalaris & 8% vakantietoeslag;
 • Een pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor de aankoop van een elektrische fiets of het kopen van extra verlofdagen);
 • Keuze uit twee aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekeringen;
 • Jaarlijks een balansbudget van maximaal €500,- voor persoonlijke ontwikkeling, extra verlofuren of uit te betalen als bruto loon;
 • Een levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren.

GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Wij bieden de zorg vanuit huis als het kan, klinisch als het moet. GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en beschikt over een TOPGGZ-afdeling voor de behandeling van mensen met eetstoornissen, Ursula. Onze professionele en deskundige medewerkers vinden het belangrijk herstelgerichte zorg op persoonlijk, maatschappelijk en klinisch gebied te verlenen op een persoonlijke en betrokken wijze. Samenwerking met familie en naasten is daarbij essentieel. De behandeling en begeleiding wordt gerealiseerd door ca. 2.100 medewerkers. De totale omzet in 2022 is circa €190 miljoen.

Poliklinische Psychiatrie

De poliklinieken van GGZ Rivierduinen zijn er voor cliënten met ernstige (co-morbide) psychiatrische problematiek. We hebben acht locaties en drie spécialités: MBT, Kristal (LVB) & Autisme, met ongeveer 400 medewerkers. Ons uitgangspunt is om door middel van onze behandelingen samen met de cliënt en zijn/haar omgeving te werken aan de weg naar herstel en hen de regie over hun leven te laten behouden. Onze teams doen dit vanuit een multidisciplinaire setting. De poliklinische zorg voor de doelgroepen Jong en Ouderen is bij twee andere zorgfuncties ondergebracht.

Eetstoornissen Ursula

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula is het oudste en grootste TOPGGz-centrum voor de behandeling van ernstige en complexe eetstoornissen in Nederland en is gesitueerd in Leiden. Wij behandelen vanuit een (boven)regionale functie cliënten van alle leeftijden en met alle voedings- en eetstoornissen. Wij bieden e-health (Proud2Bme; Featback), ambulante zorg, Intensieve en Klinische behandeling (22 bedden). Vaak hebben de patiënten ook andere psychiatrische problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrumstoornissen (ASS), angst- en dwangklachten, depressie of een posttraumatische stressstoornis. Naast behandelen behoren wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding ook tot onze kerntaken. Dit doen we met een gedreven en multidisciplinair team van ca. 150 behandelaren.

Onze missie

Ons werk begint bij begrip. Begrip voor het feit dat het leven niet altijd eenvoudig is, maar net zo kleurrijk en complex als mensen. Dat maakt iedereen bijzonder en niemand anders dan normaal. Wij zijn een plek waar kwetsbaarheid de kans krijgt en kracht kan groeien.

Bij GGZ Rivierduinen zetten we ons in voor mensgerichte en herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Onze missie begint met begrip voor de complexiteit van het leven en de diversiteit van mensen. We streven naar maatschappelijke acceptatie en ondersteuning van mentale gezondheidsproblemen. Onze aanpak is gericht op effectiviteit, met de nadruk op menswaardige zorg, waarbij diagnostisering en behandeling hulpmiddelen zijn en geen einddoelen op zich. We erkennen de rol van de naaste omgeving in het herstelproces en richten ons op complexe problematiek, met de belofte om dichtbij en bereikbaar te blijven voor onze patiënten. Onze organisatie is dynamisch, gericht op ontwikkeling en herstelgericht werken, en we streven naar sterke samenwerkingsverbanden met partners in de zorgsector, gebaseerd op vertrouwen en kennisdeling.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met één van de bestuurders, bereikbaar via het bestuurssecretariaat (Daniëlle van der Laan of per mail ).

Voor alle overige vragen kun je contact opnemen met , of per mail .Functie:directeur behandelzaken psychiatrie
Startdatum:22-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:32 – 36

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Leapfrog via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Zoeterwoudekrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de zoeterwoudekrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Zoeterwoude
 2. Directeur Behandelzaken Poliklinische Psychiatrie & Eetstoornissen Leapfrog 22-11-2023

Bekijk ook andere vacatures