Vacature Directeur Institute Life Sciences Chemistry

Directeur Institute Life Sciences Chemistry in s-Gravenhage

Logo Hogeschool Utrecht

 • Opleidingen
 • Studiekeuze

  Een groep studenten zitten op de HU campus

 • Onze expertises

  Over ons onderzoek

 • Samenwerken

  Samenwerken aan Innovatie

  Contact

 • Actueel

Directeur Institute Life Sciences & Chemistry

 • Institute for Life Sciences & Chemistry
 • Sluitingsdatum: 3 juni 2024

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo'n 40.000 studenten volgen opleidingen aan de HU, in Utrecht en Amersfoort. Hogeschool Utrecht is een lerende organisatie. Het leren van studenten en medewerkers wordt gefaciliteerd én er wordt van de medewerkers verwacht dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat bij de HU voorop.

Hogeschool Utrecht werkt vanuit drie kernwaarden.

 • Met onderwijs en praktijkgericht onderzoek worden de professionals van morgen opgeleid en wordt gewerkt aan missie gedreven opgaven: het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
 • Samen kan er beter gezocht worden naar antwoorden en oplossingen voor de uitdagingen in de samenleving. Hierbij wordt over de grenzen van vakgebieden heen gekeken, binnen én buiten de HU.
 • De HU is een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap. Inclusie, integriteit en veiligheid zijn de rijke voedingsbodem voor het denken en doen. Samen zet de HU zich in voor een betere en duurzame wereld.

Bij het werken vanuit de kernwaarden ligt de focus van de HU op vier expertisegebieden. Vanuit Samen Duurzaam werkt de HU aan het verkleinen van de regionale, ecologische voetafdruk. Vanuit Samen Gezond zet de HU zich in om de gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen in de regio te reduceren en hun leefstijl en zelfredzaamheid te verbeteren. Het expertisegebied Samen Lerend richt zich op de kwaliteit van het onderwijs; cruciaal voor ons welzijn en voor de continuïteit van de regionale kennissamenleving. Binnen Samen Digitaal geeft de HU vorm en inhoud aan digitale toepassingen, vanuit de behoeften van mens en samenleving .

Organisatie

Bij de HU wordt samengewerkt aan onderwijs en onderzoek in instituten, kenniscentra en diensten. De onderlinge verbondenheid en externe gerichtheid zijn van groot belang om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opdracht van de HU: het bieden van kwalitatief en hoogwaardig beroepsonderwijs in samenhang met innoverend onderzoek.

In een instellingsplan met een looptijd van zes jaar worden de missie en ambities beschreven. Het implementatiekader geeft richting om van ambities te komen tot plannen van instituten, kenniscentra, diensten en bestuursdienst.

Binnen de HU wordt de term governance-driehoek voor de balans tussen besturen, toezicht en medezeggenschap gehanteerd. Het College van Bestuur en directeuren besturen en vormen het bestuur.

Instituut Life Sciences & Chemistry

De Hogeschool Utrecht telt 22 instituten, waaronder het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC). Het instituut Life Sciences & Chemistry bestaat uit de opleidingen Life Sciences, Chemie en Chemische Technologie. Circa 130 docenten en 1600 studenten werken en studeren in deze opleidingen in een dynamische onderwijsomgeving.

Naast de bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd en duaal) verzorgt het instituut contractonderwijs en wordt er bedrijfsmatig en op het gebied van praktijkgericht onderzoek nauw samen samengewerkt met het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Het ILC is een vooraanstaand onderwijsinstituut in Nederland op het gebied van medisch-biologische en chemische laboratoriumopleidingen en de chemische technologie. In het instituut is een van de thema's duurzaamheid en draagt het hierop bij aan de missie-gedreven opgaven van het werkveld door intensief onderwijs met onderzoek en beroepspraktijk te verbinden. Daarbij is het instituut Life Sciences & Chemistry er continue op gericht om in te spelen op de belevingswereld van de student, nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld of een veranderende ambitie van de maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken.
Het Instituut Life Sciences & Chemistry is er trots op dat de huidige inspanningen en aandacht voor duurzaamheid door de studenten met een hoge waardering worden beloond.

Vacature Directeur Institute Life Sciences & Chemistry

Vanwege het ophanden zijnde vertrek van de huidige Directeur Institute Life Sciences & Chemistry (ILC) per mei 2024 is een vacature.

De Instituutsdirecteur van Life Sciences & Chemistry geeft leiding aan het instituut en is het gezicht ervan, zowel binnen als buiten de HU. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten en streeft naar verdere ontwikkeling van het onderwijs, altijd met oog voor de behoeften vanuit de praktijk en HU brede visie op onderwijs en onderzoek. De directeur zet zich in voor meer flexibiliteit en wendbaarheid en staat voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het creëren van een cultuur waarin kwaliteit centraal staat, met aandacht voor studentenparticipatie en teamontwikkeling, is voor de directeur van groot belang en weet effectief samen te werken met de medezeggenschap om deze cultuur verder te ontwikkelen.

Deze functie heeft ook nadrukkelijk een strategisch karakter waarbij de directeur verder kijkt dan alleen het HU perspectief. De directeur is betrokken bij het verbinden van onderwijs en onderzoek, waarbij deze persoon nauw samenwerkt met de kenniscentra en andere instituten van de HU. De directeur onderhoudt en verbetert relaties met het beroepenveld en andere externe partijen, en zorgt ervoor dat zij actief betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling. De directeur vertaalt het beleid van de HU naar het instituutsbeleid en brengt relevante ontwikkelingen in op HU-niveau.

Hiernaast is de directeur verantwoordelijk voor het handelen op basis van de kernwaarden van de HU en voor het realiseren en implementeren van instituutsplannen binnen de bredere context van de HU. Daarbij draagt de directeur verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van het instituut, inclusief financiële en onderwijs logistieke aspecten, evenals voor de Human Capital-agenda binnen het instituut. De directeur hecht belang aan een veilige en professionele werkomgeving, met aandacht voor de werklast en het welzijn van studenten en medewerkers. Als lid van het directeurenteam van de HU draagt de directeur op basis van expertise en ervaring bij aan de verdere ontwikkeling van de instelling.

De directeur is toegankelijk voor medewerkers en studenten, streeft naar hoge studenttevredenheid en combineert het werk binnen het instituut met brede HU-projecten, veranderthema's en overleggen.

Het is belangrijk op te merken dat de functie van directeur breder is dan alleen het instituut. De directeur heeft ook HU-brede taken en verantwoordelijkheden, zoals het bijdragen aan brede HU-projecten, veranderthema's en overleggen. Daarnaast is er een specifieke focus op het beheer van laboratoria, zowel financieel als op het gebied van veiligheid. Dit omvat onder meer het waarborgen van de financiële gezondheid van de laboratoria, het implementeren van veiligheidsprotocollen en -richtlijnen, en het toezien op een veilige werkomgeving voor studenten en medewerkers binnen deze faciliteiten.

Profiel

De nieuwe Directeur ILC denkt in termen van mogelijkheden, herkent complexiteiten en past zich aan waar nodig. Als verbinder in alle opzichten weet de directeur mensen te inspireren met zijn of haar presentatie, persoonlijke overtuiging en uitstraling.

De leiderschapsstijl van de directeur is mensgericht, met oog voor de ontwikkeling van het instituut, de medewerkers en de studenten. De directeur werkt constructief samen met anderen, is een strateeg, een vernieuwer en een aanjager op de onderzoeksagenda van de HU. Met vastberadenheid en visie leidt de directeur ILC het instituut naar de volgende volwassenheidsfase.

De Directeur ILC heeft:

 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur aangevuld met een PhD in een relevant domein voor het instituut.
 • Affiniteit met (praktijkgericht) onderzoek, met het vermogen om dit te integreren in het onderwijs.
 • Een heldere strategische visie op de uitdagingen van het hoger beroepsonderwijs, met het vermogen om deze visie om te zetten in actie.
 • Ervaring in het leiden en begeleiden van professionals in een veranderende organisatie, met focus op effectieve samenwerking en productiviteit.
 • Vermogen om opleidingsteams met zelfsturing te leiden, met nadruk op het creëren van een participatieve kwaliteitscultuur, en om vraagstukken uit de regio en beroepspraktijk te vertalen naar onderwijs- en onderzoeksagenda's.

Arbeidsvoorwaarden

Behalve een stabiele werkgever met prachtige ambities, biedt de HU goede voorwaarden om te komen werken bij de HU:

 • Afhankelijk van je kennis en vaardigheden zullen de verantwoordelijkheden en takenpakket worden bepaald. Op basis hiervan vindt inschaling plaats in schaal 15, met een maximumsalaris van maximaal €8.445,29 bruto per maand bij een voltijd-aanstelling.
 • Vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar bij een voltijd-aanstelling.
 • NS Business Card zodat alle OV-reizen (voor werk en privé) kosteloos zijn.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot 428 uur verlof per jaar.
 • Uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Laptop en smartphone in bruikleen om locatie-ongebonden te kunnen werken.
 • Desgewenst een collectieve ziektekostenverzekering.
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Procedure

Hogeschool Utrecht heeft Chasse Search verzocht de executive search naar de Directeur Institute Life Sciences & Chemistry te begeleiden. Vanuit Chasse wordt de procedure begeleid door Marrit Smit, partner.Functie:directeur life sciences chemistry
Startdatum:27-05-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Vast
Salaris:8445 – 8445
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Hogeschool Utrecht via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Zoeterwoudekrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de zoeterwoudekrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures zoeterwoude
 2. Directeur Institute Life Sciences Chemistry Hogeschool Utrecht 27-05-2024

Bekijk ook andere vacatures