WATERSCHAPSBLADV56192 Zoeterwoude-Dorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 april 2013 een vergunning verleend voor het renoveren van een monumentale woning, inclusief het verwijderen van de fundering en het opnieuw aanbrengen en hebben van een fundering in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Grote Polder, ter plaatse van Laan van Oud Raadwijk 3 te Zoeterwoude-Dorp. De stukken liggen tot en met 29 mei 2013 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw S.A.O. van Dijk van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063483. Leiden, 15 april 2013

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zoeterwoude. Bekijk alle Bekendmakingen zoeterwoude in Zoeterwoude.

https://zoeterwoudekrant.nl/bekendmakingen-zoeterwoude/

Deel dit bericht:

Redactie Zoeterwoudekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zoeterwoudekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zoeterwoude.

Gerelateerde berichten