WATERSCHAPSBLADVaststelling ontwerp-projectplan Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp deeltraject 6

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Het college van de dijkgraaf en hoogheemraden heeft een ontwerp-projectplan voor deeltraject 6 m.b.t. Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp vastgesteld. Het ontwerp-projectplan betreft het integraal verhogen van de kruin van de kade; het versterken van het binnen- en buitentalud en het vernieuwen en/of aanbrengen van beschoeiingen c.q. constructieve elementen. Deeltraject 6 betreft delen van de kaden aan de westzijde van de Oostbroekpolder. De Oostbroekpolder ligt ten noorden van Zoetermeer in de provincie Zuid-Holland. De polder is gelegen ten noorden van de Zoetermeerse Plas en wordt aan de zuidwestzijde omsloten door de Noord Aa. De kade loopt aan de noordoostzijde zijde van de Elleboogse Watering en oostzijde van de Noord Aase Vliet. U kunt het ontwerp-projectplan voor deeltraject 6 tijdens kantooruren van 27 maart tot en met 15 mei 2013 inzien op de volgende locaties: 1. Kantoor Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden; 2. Gemeentehuis gemeente Zoeterwoude, Noortbuurtseweg 27 te Zoeterwoude; 3. Via www.rijnland.net/terinzage. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit ontwerp-projectplan bekend is gemaakt zienswijzen indienen. Een zienswijze moet worden ondertekend en moet daarnaast tenminste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartoe een zienswijze wordt ingediend. Het postadres is: college van dijkgraaf en hoogheemraden, postbus 156, 2300 AD te Leiden. Hoogheemraadschap van Rijnland stelt een nota van beantwoording op om aan te geven hoe wordt omgegaan met de ingediende zienswijzen. Het ontwerp- projectplan wordt zonodig naar aanleiding hiervan aangepast. Het definitief projectplan en Nota van beantwoording zienswijzen wordt door D&H vastgesteld. Hierna volgt een mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank (uitsluitend voor degenen die zienswijzen hebben ingediend).

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zoeterwoude. Bekijk alle Bekendmakingen zoeterwoude in Zoeterwoude.

https://zoeterwoudekrant.nl/bekendmakingen-zoeterwoude/

Deel dit bericht:

Redactie Zoeterwoudekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zoeterwoudekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zoeterwoude.

Gerelateerde berichten